Werkzaamheden bewindvoerder

De bewindvoerder zal alles regelen omtrent uw financiën, dat betekent dat hij in principe alles zal afhandelen wat uw geldzaken betreft.

Hier vallen onder andere de volgende taken onder:

 • Inkomen veiligstellen, monitoren en bewaken.

 • Betalen van alle vaste lasten en leefgeld.
 • Afhandelen van alle (financiële) post.
 • Opstellen van een begroting.
 • Aanvragen (bijzondere) bijstand.
 • Aanvragen kwijtscheldingen.
 • Aanvragen en wijzigen van toeslagen.
 • Indienen van de jaarlijkse belastingaangifte IB.
 • Verstrekken van online inzage, zodat u mee kan kijken.
Als er sprake is van schulden dan vallen de volgende taken ook onder het bewind:
 • Inventariseren van schulden.

 • Plan van aanpak m.b.t. het oplossen van de schulden.
 • Succesvol aanvechten van beslag op inkomen, inboedel en bank.
 • Treffen van betalingsregelingen.
 • Aanvragen en begeleiden naar schuldhulpverlening: MSNP & WSNP.

Uw persoonlijke bewindvoerder

Matthijs Delvers

Bewindvoerder

COPYRIGHT © MAX BEWIND